Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworznie

Celem działalności jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia, a także integracji ze środowiskiem

logo pomoc społeczna

Dowiedz się więcej
o świadczeniach pieniężnych i rzeczowych, reintegracji społecznej i zawodowej, domach pomocy społecznej i usługach opiekuńczych, o pomocy dla osób bezdomnych, o stypendia szkolnych i zasiłku szkolnym…

Wykaz świadzceń: zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe świadczenie wynikające z ustawy “Za życiem”…

MOPS przyjmuje wnioski w sprawie żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu „Czyste Powietrze”…

Tutaj znajdziesz informacje o Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, kto jest realizatorem programu, dowiesz się co to Niebieska Karta i Zespół Interdyscyplinarny…

Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych…

Sprawdź warunki przyznania refundacji podatku VAT,  jak złożyć wniosek…

Dowiedz się więcej kto może skorzystać z uprawnień, jak złożyć wniosek i jakie są inne świadczenia …

Niezbędne informacje i terminy składania wniosków, warunki nabywania prawa do świadczeń, wymagane dokumenty, wnioski, informacja dla dłużników alimentacyjnych

Znajdziesz tutaj strategie, programy przyjęte uchwałą rady gminy, projekty realizowane przez Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych, programy dla rodzin wielodzietnych i inne…

Sprawdź informacje o działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, informacje na temat Aktywnego Samorządu i programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”…

Struktura Organizacyjna Pomocy Społecznej w Polsce i w Jaworznie, MOPS Statut, Regulamin, Schemat, poznasz podległe jednostki organizacyjne …

Niezbędne informacje o tym czym jest piecza zastępcza, jak zostać rodziną zastępczą, druku do pobrania i rodzaje świadczeń…

Aktualności

Laureaci XIII Regionalnego Konkursu Plastycznego „Magia Kolorów”

Aktualności

Za nami kolejne wspaniałe wydarzenie! Znamy już laureatów XIII Regionalnego Konkursu Plastycznego „Magia Kolorów”, którego...
Czytaj więcej → Laureaci XIII Regionalnego Konkursu Plastycznego „Magia Kolorów”

Wycieczka do Krakowa

Aktualności

20 listopada uczestnicy programów reintegracyjnych w obszarze zawodowym i społecznym, prowadzonych corocznie przez MOPS, udali się na...
Czytaj więcej → Wycieczka do Krakowa

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego “Rodzina zastępcza – bezpieczny dom”

Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie dziękuję uczniom szkół Miasta Jaworzna za bardzo liczny udział w konkursie plastycznym...
Czytaj więcej → Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego “Rodzina zastępcza – bezpieczny dom”

Życzenia

Aktualności

...
Czytaj więcej → Życzenia

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2024

Aktualności

Jaworzno, dnia 13.11.2023 r.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, iż od dnia 30.11.2023 r. rozpoczął sięnabór...
Czytaj więcej → OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2024

Stowarzyszenie “Telefon Pogadania”

Aktualności

Telefon Pogadania to inicjatywa, która powstała, aby łączyć osoby, które czują się samotne i wykluczone albo po prostu potrzebują...
Czytaj więcej → Stowarzyszenie “Telefon Pogadania”