Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2022 rok

Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozmiar: 152KB, plik .PDF)
 2. Dom Pomocy Społecznej (rozmiar: 42KB, plik .PDF)
 3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (rozmiar: 67KB, plik .PDF)
 4. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (rozmiar: 53KB, plik .PDF)
 5. Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza (rozmiar: 74KB, plik .PDF)
 6. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dobry Dom” (rozmiar: 69KB, plik .PDF)
 7. Ognisko Wychowawcze (rozmiar: 53KB, plik .PDF)
 8. Jadłodajnia Miejska (rozmiar: 41KB, plik .PDF)
 9. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (rozmiar: 65KB, plik .PDF)

Sprawozdania z realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych:

 1. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2030 (rozmiar: 97KB, plik .PDF)
 2. Program wspierania osób starszych w Jaworznie na lata 2021 – 2030 (rozmiar: 111KB, plik .PDF)
 3. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Jaworznie na lata 2022 – 2024 (rozmiar: 88KB, plik .PDF)
 4. Sprawozdanie z efektów pracy organizatorów pieczy zastępczej (rozmiar: 62KB, plik .PDF)
 5. Gminny program wspierania rodziny w Jaworznie na lata 2022 – 2024 (rozmiar: 71KB, plik .PDF)
 6. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (rozmiar: 92KB, plik .PDF)
 7. Program pomocy osobom bezdomnym i przeciwdziałania zjawisku bezdomności (rozmiar: 64KB, plik .PDF)
 8. Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją (rozmiar: 37KB, plik .PDF)

Comments are closed.