Aktualności|

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w Jaworznie informuje, iż w najbliższych dniach zostanie ogłoszona rekrutacja do udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa”– dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024!

Usługa opieki wytchnieniowej, na którą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie pozyskał dotację, będzie realizowana w dwóch formach:

  • pobytu dziennegow miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
  • pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami.

Głównym celem Programu jest doraźne, czasowe wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnością mające odciążyć ich od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki i zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie 122 746,80

Całkowita wartość zadania 122 746,80

link do strony:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

oraz

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

Wyniki naboru:

https://www.gov.pl/web/uw-zachodniopomorski/wyniki-naboru-do-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

KONTAKT :

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych

ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | woj. śląskie |

pokój 315, 316 lub 302

@ :

tel. 32 618 18 39 | 32 618 18 72 | 32 618 18 78| od poniedziałku – do środy w godzinach 7.00 – 15.00, czwartek w godzinach 7.00 – 16.00, piątek w godzinach 7.00 – 14.00.

Comments are closed.