Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworznie

Celem działalności jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia, a także integracji ze środowiskiem

logo pomoc społeczna

Dowiedz się więcej
o świadczeniach pieniężnych i rzeczowych, reintegracji społecznej i zawodowej, domach pomocy społecznej i usługach opiekuńczych, o pomocy dla osób bezdomnych, o stypendia szkolnych i zasiłku szkolnym…

Wykaz świadzceń: zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe świadczenie wynikające z ustawy „Za życiem”…

MOPS przyjmuje wnioski w sprawie żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu „Czyste Powietrze”…

Tutaj znajdziesz informacje o Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, kto jest realizatorem programu, dowiesz się co to Niebieska Karta i Zespół Interdyscyplinarny…

Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych…

Sprawdź warunki przyznania refundacji podatku VAT,  jak złożyć wniosek…

Dowiedz się więcej kto może skorzystać z uprawnień, jak złożyć wniosek i jakie są inne świadczenia …

Niezbędne informacje i terminy składania wniosków, warunki nabywania prawa do świadczeń, wymagane dokumenty, wnioski, informacja dla dłużników alimentacyjnych

Znajdziesz tutaj strategie, programy przyjęte uchwałą rady gminy, projekty realizowane przez Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych, programy dla rodzin wielodzietnych i inne…

Sprawdź informacje o działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, informacje na temat Aktywnego Samorządu i programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”…

Struktura Organizacyjna Pomocy Społecznej w Polsce i w Jaworznie, MOPS Statut, Regulamin, Schemat, poznasz podległe jednostki organizacyjne …

Niezbędne informacje o tym czym jest piecza zastępcza, jak zostać rodziną zastępczą, druku do pobrania i rodzaje świadczeń…

Aktualności

Informacja w sprawie nowych zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2024r.

Aktualności

Dział Świadczeń Rodzinnych informuję, że w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2024r. ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o...
Czytaj więcej → Informacja w sprawie nowych zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2024r.

Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych w Jaworznie

Aktualności

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno we współpracy z Urzędem MiastaJaworzno realizuje projekt: Prowadzenie schronisk...
Czytaj więcej → Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych w Jaworznie

Stypendia szkolne 2023

Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, iż w terminie od dnia 01 września 2023r. do dnia 15 września 2023r....
Czytaj więcej → Stypendia szkolne 2023

Informacja

Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie informuje, że na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 kryterium dochodowe uprawniające do...
Czytaj więcej → Informacja

WYDŁUŻAMY PROCES REKRUTACJI DO PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „OD ZALEŻNOŚCI KU SAMODZIELNOŚCI” – EDYCJA 2023!

Aktualności, Bez kategorii

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił  do konkursu z projektem  „Razem możemy więcej”. Celem głównym projektu...
Czytaj więcej → WYDŁUŻAMY PROCES REKRUTACJI DO PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „OD ZALEŻNOŚCI KU SAMODZIELNOŚCI” – EDYCJA 2023!

„OD ZALEŻNOŚCI KU SAMODZIELNOŚCI” EDYCJA 2023 – rekrutacja do projektu.

Aktualności

REKRUTACJA DO PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „OD ZALEŻNOŚCI KU SAMODZIELNOŚCI” – EDYCJA...
Czytaj więcej → „OD ZALEŻNOŚCI KU SAMODZIELNOŚCI” EDYCJA 2023 – rekrutacja do projektu.