Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworznie

Celem działalności jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia, a także integracji ze środowiskiem

logo pomoc społeczna

Dowiedz się więcej
o świadczeniach pieniężnych i rzeczowych, reintegracji społecznej i zawodowej, domach pomocy społecznej i usługach opiekuńczych, o pomocy dla osób bezdomnych, o stypendia szkolnych i zasiłku szkolnym…

Wykaz świadzceń: zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe świadczenie wynikające z ustawy “Za życiem”…

MOPS przyjmuje wnioski w sprawie żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu „Czyste Powietrze”…

Tutaj znajdziesz informacje o ochronie ofiar przemocy, dowiesz się co to Niebieska Karta i Zespół Interdyscyplinarny…

Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych…

ikona programów osłonowych

Sprawdź warunki przyznania refundacji podatku VAT, jak złożyć wniosek…

Dowiedz się więcej kto może skorzystać z uprawnień, jak złożyć wniosek i jakie są inne świadczenia …

Niezbędne informacje i terminy składania wniosków, warunki nabywania prawa do świadczeń, wymagane dokumenty, wnioski, informacja dla dłużników alimentacyjnych

Znajdziesz tutaj strategie, programy przyjęte uchwałą rady gminy, projekty realizowane przez Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych, programy dla rodzin wielodzietnych i inne…

Sprawdź informacje o działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, informacje na temat Aktywnego Samorządu i programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”…

Struktura Organizacyjna Pomocy Społecznej w Polsce i w Jaworznie, MOPS Statut, Regulamin, Schemat, poznasz podległe jednostki organizacyjne …

Niezbędne informacje o tym czym jest piecza zastępcza, jak zostać rodziną zastępczą, druku do pobrania i rodzaje świadczeń…

Aktualności

Komunikat – turnusy rehabilitacyjne

Aktualności

W roku bieżącym z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych skorzystać mogą niepełnosprawne dzieci oraz osoby dorosłe...
Czytaj więcej → Komunikat – turnusy rehabilitacyjne

Korpus Wsparcia Seniorów 2024 r.

Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie zaprasza mieszkańców miasta Jaworzno w wieku 60+ do udziału w Programie Ministerstwa...
Czytaj więcej → Korpus Wsparcia Seniorów 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie ogłasza rekrutację dla osób chętnych do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024!

Aktualności

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych informuje, że ogłasza rekrutację osób chętnych do udziału w Programie „Opieka...
Czytaj więcej → Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie ogłasza rekrutację dla osób chętnych do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024!

Rekrutacja do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 wkrótce!

Aktualności

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w Jaworznie informuje, iż w najbliższych dniach zostanie ogłoszona rekrutacja do udziału...
Czytaj więcej → Rekrutacja do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 wkrótce!

PROGRAM „DOSTĘPNE MIESZKANIE”

Aktualności

PROGRAM „DOSTĘPNE MIESZKANIE” ZMIANY OD 1 MARCA 2024 R. Szczegóły dotyczące programu zamieszczone są na stronie www.pfron.org.pl...
Czytaj więcej → PROGRAM „DOSTĘPNE MIESZKANIE”

PROGRAM „MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA”

Aktualności

PROGRAM „MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA” ZMIANY OD 1 MARCA 2024 !!! Szczegóły dotyczące programu zamieszczone są na stronie...
Czytaj więcej → PROGRAM „MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA”