Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Zmiana siedziby Działu Świadczeń Wychowawczych

Szanowni mieszkańcy, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi realizacji świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz wychowawczych w jednym miejscu, uprzejmie informujemy, że Dział Świadczeń Wychowawczych (obsługujący program: 500+, 300+, Kartę Dużej Rodziny oraz Kartę Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej) z dniem 07.03.2019 r. zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji mieszczącej się w budynku głównym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, przy ul. Północnej 9b, piętro III, pok. od nr 312 do 317.

więcej ...

Aktualności

Najnowsze informacje, wydarzenia, komunikaty

01.06.2018

Informacja dla klientów

W związku z realizacją przez MOPS projektu pn. „Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie” nr projektu : POWR.02.05.00-00-0075/16 dotyczącym wdrożenia usprawnień organizacyjnych w jednostkach przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta, informujemy, iż z dniem 01 czerwca 2018 roku zmienia się organizacja pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

więcej ...

23.08.2019

Rodziny wspierające

Informacja dla wszystkich rodzin chcących wesprzeć rodziny, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkiem opieki i wychowania.

więcej ...

01.08.2019

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przy udziale własnym min 10% będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, które są zatrudnione lub kontynuują naukę i jednocześnie legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia orzeczeniem o niepełnosprawności...

więcej ...

30.07.2019

Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie poszukuje organizacji lub stowarzyszeń spełniających wymogi stawiane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

więcej ...

Wszystkie Aktualności

Projekt i realizacja: DevSpace.pl