Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworznie

Celem działalności jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielnienia, a także integracji ze środowiskiem

logo pomoc społeczna

Dowiedz się więcej
o świadczeniach pieniężnych i rzeczowych, reintegracji społecznej i zawodowej, domach pomocy społecznej i usługach opiekuńczych, o pomocy dla osób bezdomnych, o stypendia szkolnych i zasiłku szkolnym…

Wykaz świadzceń: zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowe świadczenie wynikające z ustawy “Za życiem”…

MOPS przyjmuje wnioski w sprawie żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu „Czyste Powietrze”…

Tutaj znajdziesz informacje o ochronie ofiar przemocy, dowiesz się co to Niebieska Karta i Zespół Interdyscyplinarny…

Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych…

ikona programów osłonowych

Informacja dla osób ubiegających się o dodatek osłonowy od 01.01.2024 r….

Sprawdź warunki przyznania refundacji podatku VAT, jak złożyć wniosek…

Dowiedz się więcej kto może skorzystać z uprawnień, jak złożyć wniosek i jakie są inne świadczenia …

Niezbędne informacje i terminy składania wniosków, warunki nabywania prawa do świadczeń, wymagane dokumenty, wnioski, informacja dla dłużników alimentacyjnych

Znajdziesz tutaj strategie, programy przyjęte uchwałą rady gminy, projekty realizowane przez Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych, programy dla rodzin wielodzietnych i inne…

Sprawdź informacje o działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, o Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, informacje na temat Aktywnego Samorządu i programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”…

Struktura Organizacyjna Pomocy Społecznej w Polsce i w Jaworznie, MOPS Statut, Regulamin, Schemat, poznasz podległe jednostki organizacyjne …

Niezbędne informacje o tym czym jest piecza zastępcza, jak zostać rodziną zastępczą, druku do pobrania i rodzaje świadczeń…

Aktualności

Komunikat – turnusy rehabilitacyjne

Aktualności

W roku bieżącym z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych skorzystać mogą niepełnosprawne dzieci oraz osoby dorosłe...
Czytaj więcej → Komunikat – turnusy rehabilitacyjne

Korpus Wsparcia Seniorów 2024 r.

Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie zaprasza mieszkańców miasta Jaworzno w wieku 60+ do udziału w Programie Ministerstwa...
Czytaj więcej → Korpus Wsparcia Seniorów 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie ogłasza rekrutację dla osób chętnych do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024!

Aktualności

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych informuje, że ogłasza rekrutację osób chętnych do udziału w Programie „Opieka...
Czytaj więcej → Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie ogłasza rekrutację dla osób chętnych do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024!

Rekrutacja do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 wkrótce!

Aktualności

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w Jaworznie informuje, iż w najbliższych dniach zostanie ogłoszona rekrutacja do udziału...
Czytaj więcej → Rekrutacja do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 wkrótce!

PROGRAM „DOSTĘPNE MIESZKANIE”

Aktualności

PROGRAM „DOSTĘPNE MIESZKANIE” ZMIANY OD 1 MARCA 2024 R. Szczegóły dotyczące programu zamieszczone są na stronie www.pfron.org.pl...
Czytaj więcej → PROGRAM „DOSTĘPNE MIESZKANIE”

PROGRAM „MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA”

Aktualności

PROGRAM „MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA” ZMIANY OD 1 MARCA 2024 !!! Szczegóły dotyczące programu zamieszczone są na stronie...
Czytaj więcej → PROGRAM „MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA”