Aktualności|

PROGRAM „DOSTĘPNE MIESZKANIE”

  1. Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego.
  2. Wnioskodawca musi złożyć oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście
    na zewnątrz do poziomu zero. Musi dysponować tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
  3. Przedmiotem wniosku jest dopłata do zakupu lub zamiany mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, z którego Wnioskodawca będzie w stanie samodzielnie wyjść na zewnątrz do poziomu zero.
  4. Maksymalna kwota dofinansowania to różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną zakupu mieszkania przystosowanego, jednak nie może być większa niż iloczyn 15m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłoszonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
  5. Nabór wniosków trwa do 31.12.2024 r. i odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez „System Obsługi Wsparcia” (SOW).

Szczegóły dotyczące programu zamieszczone są na stronie www.pfron.org.pl

Comments are closed.