Strategie i programy realizowane przez MOPS.

I. Strategie :

 1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2021 – 2030 – (rozmiar: 881KB, pobierz .PDF)

II. Programy przyjęte uchwałą rady gminy:

 1. Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Jaworznie na lata 2021 – 2030 – (rozmiar: 513KB, pobierz .PDF)
 2. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Jaworznie na lata 2021 – 2030 – (rozmiar: 996KB, pobierz .PDF)
 3. Program Wspierania Osób Starszych w Jaworznie na lata 2021 – 2030 – (rozmiar: 484KB, pobierz .PDF)
 4. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Jaworznie na lata 2022 – 2030 – (rozmiar: 705KB, pobierz .PDF)
 5. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Jaworznie na lata 2022-2024 – (rozmiar: 416KB, pobierz .PDF)
 6. Gminny program wspierania rodziny w Jaworznie na lata 2022-2024 – (rozmiar: 376KB, pobierz .PDF)

III. Projekty realizowane/wdrażane przez Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych:

IV. Programy dla rodzin wielodzietnych:

 1. Jaworznicka Rodzina Wielodzietna
 2. Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny
 3. Karta Dużej Rodziny

V. Inne:

 1. Centra Opiekuńczo – Mieszkalne 2022

Comments are closed.