Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych:

  • osobiście: ul. Północna 9b w Jaworznie,
  • telefonicznie: tel. 32 618 18 37,
  • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
  • za pośrednictwem e-mail:
  • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

Comments are closed.