JBO 2019 w liczbach:

 • kwota budżetu miasta przeznaczona na JBO – 3 000 000
 • budżet mieszany tj.: ogólnomiejski + lokalny
 • liczba obszarów konsultacyjnych – 20
 • nabór wniosków – 21 dni
 • liczba projektów zgłoszonych – 66
 • liczba projektów poddanych pod głosowanie – 51 (7 ogólnomiejskich i 44 lokalne)
 • głosowanie trwało – 15 dni
 • liczba punktów, w których można było głosować – 20
 • liczba oddanych głosów – 17,92 tys. (16,68 tys. głosów ważnych i 1,24 tys. głosów nieważnych)
 • liczba głosów oddanych elektronicznie – 6,29 tys.
 • liczba głosów oddanych tradycyjnie – 11,63 tys.
 • liczba projektów do realizacji w 2019 roku – 23 ( 1 ogólnomiejski i 22 lokalne)
 • liczba ostatecznie zrealizowanych przedsięwzięć (wybranych przez mieszkańców oraz sfinansowanych z oszczędności) – 22 (realizacja 1 zadania przesunięta)

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Realizacje JBO 2019

No posts found!

Comments are closed.