JBO 2014 w liczbach:

 • kwota budżetu miasta przeznaczona na JBO – 2 021 425 zł
 • budżet lokalny
 • liczba obszarów konsultacyjnych – 13
 • nabór wniosków – 21 dni
 • liczba projektów zgłoszonych – 105
 • liczba projektów poddanych pod głosowanie – 55
 • głosowanie – 8 dni
 • liczba punktów, w których można było głosować – 13
 • liczba oddanych głosów – 14,6 tys. (13,4 tys. głosów ważnych oraz 1,2 tys. głosów nieważnych)
 • liczba głosów oddanych elektronicznie – 4,4 tys.
 • liczba głosów oddanych tradycyjnie – 10,2 tys.
 • liczba projektów do realizacji w 2014 roku – 15
 • liczba ostatecznie zrealizowanych przedsięwzięć (wybranych przez mieszkańców oraz sfinansowanych z oszczędności) – 29

 

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok:

Realizacje JBO 2014

No posts found!

Comments are closed.