JBO 2017 w liczbach:

 • kwota budżetu miasta przeznaczona na JBO – 3 000 000 zł
 • budżet mieszany tj.: ogólnomiejski + lokalny
 • liczba obszarów konsultacyjnych – 20
 • nabór wniosków – 28 dni
 • liczba projektów zgłoszonych – 70
 • liczba projektów poddanych pod głosowanie – 55 (12 ogólnomiejskich i 43 lokalne)
 • głosowanie trwało – 14 dni
 • liczba punktów, w których można było głosować – 20
 • liczba oddanych głosów – 14,97 tys. (14,14 tys. głosów ważnych 0,83 tys. głosów nieważnych)
 • liczba głosów oddanych elektronicznie – 6,9 tys.
 • liczba głosów oddanych tradycyjnie – 8, 07 tys.
 • liczba projektów do realizacji w 2017 roku – 21 ( 1 ogólnomiejski i 20 lokalnych)
 • liczba ostatecznie zrealizowanych przedsięwzięć (wybranych przez mieszkańców oraz sfinansowanych z oszczędności) – 24

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Realizacje JBO 2017

No posts found!

Comments are closed.