JBO 2018 w liczbach:

 • kwota budżetu miasta przeznaczona na JBO – 3 000 000 zł
 • budżet mieszany tj.: ogólnomiejski + lokalny
 • liczba obszarów konsultacyjnych – 20
 • nabór wniosków – 19 dni
 • liczba projektów zgłoszonych – 72
  liczba projektów poddanych pod głosowanie – 60 (11 ogólnomiejskich i 49 lokalnych)
 • głosowanie trwało – 14 dni
 • liczba punktów, w których można było głosować – 20
 • liczba oddanych głosów – 24,59 tys. (22,6 tys. głosów ważnych i 1,99 tys. głosów nieważnych)
 • liczba głosów oddanych elektronicznie – 7,31 tys.
 • liczba głosów oddanych tradycyjnie – 17,28 tys.
 • liczba projektów do realizacji w 2018 roku – 20 ( 1 ogólnomiejski i 19 lokalnych)
 • liczba ostatecznie zrealizowanych przedsięwzięć (wybranych przez mieszkańców oraz sfinansowanych z oszczędności) – 19 (realizacja 1 zadania przesunięta)

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Realizacje JBO 2018

No posts found!

Comments are closed.