JBO 2016 w liczbach:

 • kwota budżetu miasta przeznaczona na JBO – 2 520 790 zł
 • budżet lokalny
 • liczba obszarów konsultacyjnych – 20
 •  nabór wniosków – 28 dni
 • liczba projektów zgłoszonych – 79
 • liczba projektów poddanych pod głosowanie – 70
 • głosowanie trwało – 14 dni
 • liczba punktów, w których można było głosować – 20
 • liczba oddanych głosów – 17,69 tys. (15,49 tys. głosów ważnych 2,2 tys. głosów nieważnych)
 • liczba głosów oddanych elektronicznie – 5,79 tys.
 • liczba głosów oddanych tradycyjnie – 11,9 tys.
 • liczba projektów do realizacji w 2016 roku – 23
 • liczba ostatecznie zrealizowanych przedsięwzięć (wybranych przez mieszkańców oraz sfinansowanych z oszczędności) – 40

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok:

Realizacje JBO 2016

No posts found!

Comments are closed.