JBO 2015 w liczbach:

 • kwota budżetu miasta przeznaczona na JBO – 2 931 630 zł
 • budżet lokalny
 • liczba obszarów konsultacyjnych – 20
 • nabór wniosków – 22 dni
 • liczba projektów zgłoszonych – 99
 • liczba projektów poddanych pod głosowanie – 80
 • głosowanie trwało – 8 dni
 • liczba punktów, w których można było głosować – 20
 • liczba oddanych głosów – 9,74 tys. (9,03 tys. głosów ważnych 0,71 tys. głosów nieważnych)
 • liczba głosów oddanych elektronicznie – 3,34 tys.
 • liczba głosów oddanych tradycyjnie – 6,4 tys.
 • liczba projektów do realizacji w 2015 roku – 29
 • liczba ostatecznie zrealizowanych przedsięwzięć (wybranych przez mieszkańców oraz sfinansowanych z oszczędności) – 40

 

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

Realizacje JBO 2015

No posts found!

Comments are closed.