JBO 2021 w liczbach:

 • kwota budżetu miasta przeznaczona na JBO – 2 800 000 zł
 • budżet ogólnomiejski
 • nabór wniosków – 15 dni
 • liczba projektów zgłoszonych – 30
 • liczba projektów poddanych pod głosowanie – 28
 • głosowanie trwało – 17 dni
 • liczba punktów, w których można było głosować – 5
 • liczba oddanych głosów – 17,79 tys. (16,04 tys. głosów ważnych i 1,75 tys. głosów nieważnych)
 • liczba głosów oddanych elektronicznie – 5,26 tys.
 • liczba głosów oddanych tradycyjnie – 12,53 tys.
 • liczba projektów do realizacji w 2020 roku – 4
 • liczba ostatecznie zrealizowanych przedsięwzięć (wybranych przez mieszkańców oraz sfinansowanych z oszczędności) – 3 (realizacja 1 zadania przesunięta)

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Realizacje JBO 2021

No posts found!

Comments are closed.