JBO 2020 w liczbach:

 • kwota budżetu miasta przeznaczona na JBO – 2 800 000 zł
 • budżet ogólnomiejski
 • nabór wniosków – 22 dni
 • liczba projektów zgłoszonych – 44
 • liczba projektów poddanych pod głosowanie – 33
 • głosowanie trwało – 22 dni
 • liczba punktów, w których można było głosować – 13
 • liczba oddanych głosów – 12,42 tys.  (11,62tys. głosów ważnych i 0,80 tys. głosów nieważnych)
 • liczba głosów oddanych elektronicznie – 4,27 tys.
 • liczba głosów oddanych tradycyjnie – 8,15 tys.
 • liczba projektów do realizacji w 2020 roku – 12
 • liczba ostatecznie zrealizowanych przedsięwzięć (wybranych przez mieszkańców oraz sfinansowanych z oszczędności) – 9 (realizacja 3 zadań przesunięta)

Pełna treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Realizacje JBO 2020

No posts found!

Comments are closed.