Hereford (Wielka Brytania)

Początki współpracy z Hereford zawdzięczamy Polakom, którzy stanowią największą społeczność emigrancką w tym angielskim mieście. Historia Polonii w Hereford sięga czasów II wojny światowej, kiedy nieopodal powstała baza szkoleniowa brytyjskiego lotnictwa (RAF Credenhill). Współcześnie miasto zamieszkuje ponad 3.000 Polaków. Największą rolę w nawiązaniu kontaktów między samorządowcami odegrała pani Anna Skoruś – jaworznianka, która przed wyjazdem do Anglii pracowała w Urzędzie Miejskim.

Pierwsza oficjalna wizyta przedstawicieli samorządu Hereford (m.in. burmistrza Jima Kenyona i radnych Laury Hill i Kath Hey) w Jaworznie miała miejsce w styczniu 2017 roku. W ciągu pięciu dni goście nawiązali bliższe kontakty z jaworznickimi samorządowcami oraz zwiedzili nasze miasto.

Wizyta była na tyle udana i otwierająca perspektywy realnej współpracy partnerskiej, iż już na przełomie kwietnia i maja 2017 roku delegacja jaworznickich samorządowców złożyła rewizytę w Hereford. Nasi przedstawiciele wzięli udział w corocznym festiwalu rzeki Wye, który jest tradycyjnym świętem miasta. Podczas pobytu omówiono przyszłe pola wymiany doświadczeń i płaszczyzny współpracy.
Kolejna wizyta brytyjskiej delegacji w Jaworznie wiązała się z podpisaniem 1 października 2018 roku oficjalnego listu intencyjnego o podjęciu kooperacji między samorządami. Sygnatariuszem listu była nowa burmistrz Hereford Sue Boulter oraz prezydent Paweł Silbert.

Po dwóch miesiącach – 19 grudnia 2018 roku – Rada Miasta Jaworzna podjęła uchwałę, w której radni wyrazili zgodę, by do grona miast partnerskich Jaworzna dołączyło angielskie Hereford.

Szigethalom (Węgry)

Działając w duchu partnerstwa oraz wzmocnienia istniejących kontaktów ze stroną węgierską 29 października 2004 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie został podpisany list intencyjny pomiędzy Prezydentem Miasta Jaworzna, Panem Pawłem Silbertem a Prezydentem Miasta Szigethalom, Panem Fáki László. Obie strony wyraziły nadzieję, że podpisanie listu intencyjnego da początek zacieśnieniu więzi pomiędzy społecznościami obu regionów w kontekście współpracy instytucjonalnej, gospodarczej, naukowej oraz kulturalno – sportowej.

31 maja 2005 r. Rada Miejska w Jaworznie podjęła uchwałę nr XLI/ 479/ 2005 w sprawie zawarcia umowy o współpracy partnerskiej Jaworzna (Polska) i Szigethalom (Węgry). Nawiązana współpraca będzie opierać się na rozszerzeniu istniejących kontaktów między miastami, w celu wzajemnego rozwoju na korzyść społeczności obu miast.

Charakterystyka Szigethalom

Perła Wyspy Czepel – Szigethalom – małe miasteczko leżące nad Małym Dunajem, w centralnej cześci wyspy (bardzo blisko Budapesztu). Dostosowując sie do powierzchni wyspy, mieści się między innymi małymi miasteczkami Szigetszentmiklós i Tököl. Szigethalom prawa miejskie otrzymał 1 czerwca 2004 r. Miasto rozwija się dynamicznie – dzisiaj liczy ponad 14 000 mieszkańców. Ze względu na korzystne warunki w bardzo krótkim czasie może stać się rajem turystycznym tego regionu. Zalesione brzegi Małego Dunaju zapewniają wspaniałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Miasto charakteryzuje sie życiem kwitnacego sportu i kultury.

Byt mieszkańcom zapewniają wybudowane w okresie międzywojennym – Zakład Budowy Samolotów oraz Czeplowska Fabryka Samochodów. Bardzo ważnym momentem dla miasta było połączenie go z aglomeracją Budapesztanską (obwodnicą M 0), tym samym Szigethalom ma połączenie z województwami Zadunajskimi, natomiast nowy most Takszon łączy miasto z Wielką Niziną Węgierską. Wykorzystując te warunki w każdy weekend na Rynku Szigethalom toczy się bardzo ożywiony handel międzynarodowy.

Oficjalna strona internetowa miasta www.szigethalom.hu

Karvina (Czechy)

Z końcem roku 1996 doszło do spotkania przedstawicieli miast Jaworzna i Karviny w Czeskim Cieszynie, gdzie Sejmik Samorządowy Województwa Katowickiego zorganizował seminarium dotyczące problematyki edukacji regionalnej w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Tam też postanowiono nawiązać obustronną współpracę i wymianę w zakresie kultury i sportu pomiędzy Kariną a Jaworznem. W 1997 r. Władze Miast wyraziły wolę podjęcia rozmów, na temat rozszerzenia dziedzin współpracy samorządów i społeczności. Od tego czasu utrzymują się kontakty w zakresie kultury i sportu pomiędzy mieszkańcami obu miast, którzy uczestniczą nie tylko w obchodach “Dni Jaworzna” czy “Dni Karviny”, ale również w innych imprezach kulturalno – sportowych. 9 czerwca 2000 r. miasto Karvina w Republice Czeskiej i Jaworzno podpisały porozumienie o współpracy pomiędzy społecznościami obu miast. Współpraca ta trwa do dzisiaj i opiera się na prezentacji dokonań kulturalnych i oświatowych, wymianie sportowej czy zapraszaniu artystów na uroczystości w mieście partnerskim.

Charakterystyka Karviny

Miasto Karvina znajduje się w północno – wschodniej części Republiki Czeskiej. Powierzchnia miasta – 58 km 2 Liczba mieszkańców – 67.000 Gęstość zaludnienia – 1 180 obyw./ km2 Skład narodowościowy: czeska 74,2%, słowacka 12,1 %, polska 10,2 %, pozostałe 3,5 %. Powierzchnia miasta jest płaska, lekko pofałdowana, bez wyraźnych uskoków terenu. Pierwsze pisemne wzmianki o terenie dzisiejszego miasta pochodzą z 1268 r., które znajdują się w dokumencie opolskiego księcia Władysława o prawie do warzenia soli. Miasto Karvina można scharakteryzować jako miasto przemysłowe, graniczne, uzdrowiskowe, uniwersyteckie i miasto kultury.   

Karvina posiada rozwiniętą sieć wszystkich typów szkół państwowych i prywatnych. W 1990 r. został otwarty Fakultet Handlowo – Menadżerski Uniwersytetu Śląskiego. Specyfiką Karviny w zakresie służby zdrowia, a równocześnie ruchu turystycznego jest sanatorium ze 130 – letnią tradycją, którego reprezentantem jest unikalne uzdrowisko Darkov. Jest ono najstarszym jodobromowym uzdrowiskiem w kraju i jednym z najstarszych w Europie. W mieście, jak i w powiecie dochodzi do powolnej restrukturyzacji przemysłu ciężkiego, co decyduje o tamtejszej sytuacji ekonomicznej. Jednak nadal wydobycie węgla kamiennego nadaje miastu specyficzny charakter.

Oficjalna strona internetowa miasta www.karvina.cz

Yowu (Chiny)

Kontakty Jaworzna z chińskim miastem Yiwu rozpoczęły się w sierpniu 2010 r., w miesiąc po otwarciu Chińskiego Centrum Handlu Hurtowego. Wtedy do Jaworzna przyjechała delegacja z Yiwu. Miasta określanego jako jedno z największych na świecie centrów handlu hurtowego.
 
– Podczas spotkania z wiceprezydentem Yiwu rozmawialiśmy wtedy na temat między innymi rozszerzenia ewentualnej współpracy oraz wymiany doświadczeń w takich obszarach jak handel, kultura czy edukacja – wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. – Wiceprezydent zaprosił jaworznicką delegację do Chin.

W czerwcu 2011 r. delegacja z Jaworzna udała się do Państwa Środka. Program pobytu w Chinach obejmował wizyty w czterech miastach: Pekinie, Szanghaju, Hangzhou i Yiwu. Punktem kulminacyjnych był udział w Międzynarodowych Targach Produktów Turystycznych, które odbywały się w Yiwu. Z tego właśnie miasta pochodzą przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w Jaworznie.

Na zaproszenie prezydenta Jaworzna, przedstawiciele Yiwu przyjechali do Polski we wrześniu 2012 r. Efektem wizyty było podpisanie porozumienia pomiędzy szkołami obu miast. Goście z Chin odwiedzili także Szkołę Podstawową nr 7 i Technikum  Energetyczne, gdzie podpisane zostały partnerskie porozumienia inicjujące współpracę. Głównym celem zawartych umów jest wymiana materiałów i doświadczeń edukacyjnych między szkołami z Jaworzna i Yiwu, a także – docelowo – systematyczne wizyty w ramach uczniowskiej wymiany pomiędzy miastami.

W trakcie spotkania chińskiej delegacji z władzami Jaworzna omawiane były także tematy związane ze strukturą jaworznickiego samorządu, współpracą miasta z organizacjami pozarządowymi oraz wsparciem dla uzdolnionej młodzieży, wymieniono także doświadczenia z zakresu ekonomii, biznesu i przedsiębiorczości.

Charakterystyka Yiwu

Miasto Yiwu, położone jest w środkowej części prowincji Zhejiang, od zachodu graniczy z terenami nad rzeką Jangcy, a od wschodu leży największe miasto Chin – Szanghaj, mające bezpośredni dostęp do „Złotego Kanału” Oceanu Spokojnego. Yiwu jest w chwili obecnej największym centrum dystrybucji drobnych towarów na świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy oraz inne międzynarodowe organizacje uznały Yiwu za największe centrum tego typu na świecie.

W 2009 roku liczba rezydentów wynosiła 1,6 mln, liczba ludności ze stałym zameldowaniem wynosiła 750 tys. osób.

Yiwu określane jest jako nowoczesny ośrodek biznesu. Miasto rozwija się w kierunku międzynarodowego centrum dystrybucji drobnych towarów, centrum badań i rozwoju, centrum targowego oraz międzynarodowego miasta biznesu.

Oficjalna strona internetowa miasta english.yiwu.gov.cn

Comments are closed.