Nasze miasto - Jaworzno

Jaworzno znajduje się w czołówce najbardziej zielonych miast nie tylko w województwie, ale także w całym kraju. Ponad 65 km² (ze 152 km² ) powierzchni Jaworzna (41%) pokrywają lasy, parki i inne tereny zadrzewione, co lokuje je na 5. miejscu wśród polskich miast.

Jaworzno – ku innowacyjnej przyszłości

Jaworzno jest najdalej na wschód wysuniętym miastem województwa śląskiego, leżącym na granicy z województwem małopolskim. Stało się ważnym ogniwem na styku dwóch wielkich aglomeracji. Od ponad dekady miasto kroczy własną ścieżką. Hi-tech, ekologia, transport, zarządzanie energią. Głośne w świecie smart trendy adaptuje jako pierwsze. Jaworzno zostało nominowane do „Europejskiej Nagrody Bezpieczeństwa Drogowego w Miastach” wręczanej przez Komisję Europejską. Miasto zostało docenione za modernizacje infrastruktury drogowej, tak by sprzyjała wzrostowi bezpieczeństwa, skuteczne wdrażanie Wizji ZERO oraz wspieranie transportu publicznego. W większości postawiono na bez emisyjny transport. W Jaworznie na regularne trasy wyjechał pierwszy elektryczny autobus miejski w Polsce, a w 2021 roku ekologiczne e-busy będą stanowić już 80% udziału w całej flocie komunikacji miejskiej.

Tradycja przemysłu energetycznego sięga w Jaworznie roku 1898, bo wówczas powstała pierwsza polska elektrownia – właśnie w naszym mieście. W Jaworznie powstała również pierwsza polska kopalnia. Obecnie, jaworznickie elektrownie wraz z niedawno uruchomionym nowoczesnym blokiem energetycznym 910 MW produkują energię dla ok. 5 mln polskich gospodarstw domowych. Nie ma zatem przesady w haśle „Jaworzno – źródło energii”. Pomimo takiego zasięgu energetycznego i uprzemysłowienia, Jaworzno znajduje się w czołówce najbardziej zielonych miast nie tylko w województwie, ale także w całym kraju. Ponad 65 km2 (ze 152 km² ) powierzchni Jaworzna (41%) pokrywają lasy, parki i inne tereny zadrzewione, co lokuje je na 5. miejscu wśród polskich miast. Ponad 108 km2 stanowią tutaj tereny zielone, co stanowi 71% powierzchni miasta. W Jaworznie, 96% terenów zurbanizowanych pokrytych jest planami zagospodarowania przestrzennego.

Jaworzno to nie tylko sektor energetyczny i wydobywczy. W mieście działają innowacyjne przedsiębiorstwa z branży chemicznej, automotive, których produkty trafiają na rynki całego świata. Miasto dysponuje zasobami terenów inwestycyjnych, gdzie mogą powstawać kolejne zakłady produkcyjne oraz przedsiębiorstwa usługowe. Nowe (SUiKZP) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (przyjęte w 2020 r.) zakłada uruchomienie trzech dużych obszarów gospodarczych o łącznej pow. ponad 500 ha. Jaworzno kładzie nacisk na szkolnictwo techniczne i zawodowe. W ciągu najbliższych 5 lat jaworznickie technika opuści blisko 1.400 absolwentów z profilowym wykształceniem poszukiwanym na rynku. Przyszłość opiera na młodych ludziach i tworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy.

 

Bezpośrednią, szybką komunikacją z całą Europą Jaworzno mogło cieszyć się już od 1847 roku, kiedy to właśnie u nas kończyła się linia Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Dzisiaj Jaworzno leży na skrzyżowaniu dwóch paneuropejskich korytarzy transportowych – z Drezna do Kijowa (linia kolejowa E30 i autostrada A4) oraz z Gdańska do Wiednia (linia kolejowa E65 i droga ekspresowa S1). Dodajmy do tego fakt, iż lotnisko w Balicach znajduje się w odległości zaledwie 39 km, a lotnisko w Pyrzowicach 33 km. Niemal tuż za północną granicą naszego miasta funkcjonuje również Euroterminal kolejowy w Sławkowie.
Jaworznickie tereny inwestycyjne leżą zatem na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków komunikacyjnych na południu Polski. Dzięki dogodnym połączeniom komunikacyjnym, mamy całą Europę w zasięgu ręki.

Atuty Jaworzna

 • miasto położone na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi ekspresowej S1
 • odległość od międzynarodowych portów lotniczych
 • około 40 minut jazdy samochodem do Krakowa, 20 minut do Katowic, 2 godziny do Wrocławia
 • wdrożona wielofunkcyjna elektroniczna Jaworznicka Karta Miejska, budowany szerokopasmowy internet i hot spoty
 • nowoczesne drogi i autobusy, w które zainwestowano ponad 400 milionów zł
 • przebudowany układ komunikacyjny Jaworzna (nagroda Top Inwestycja Komunalna 2012)
 • wsparcie w załatwianiu formalności na każdym etapie procesu inwestycyjnego
 • gminna Strefa Aktywności Gospodarczej uhonorowana nagrodą Grunt na Medal
 • potencjał społeczny i liczne instytucje otoczenia biznesu
 • ogromny rynek zbytu (w promieniu 100 km od Jaworzna mieszka 9 mln ludzi)
 • przygotowane, uzbrojone i dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne 
 • zwolnienia z podatku nawet przez 10 lat
 • dla inwestorów którzy zrealizują nowe inwestycje
 • dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
 • jedno z najbezpieczniejszych miast w regionie