Projekt pn. “Zapewnienie funkcjonowania Klubu SENIOR+” jest dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020.

Zadanie polega na dofinansowaniu z dotacji celowej działań związanych z realizacją zadania publicznego, tj. funkcjonowania Klubu “Senior+” w Jaworznie, z siedzibą przy ulicy Matejki 24d.

Odbiorcy projektu są osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia, są nieaktywne zawodowo i są mieszkańcami Jaworzna. Ofertą klubu Senior+ objęte jest minimum 20 osób.

Klub Senior+ otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 – 20:00.

W godzinach funkcjonowania placówki, Klub Senior+ zapewnia Seniorom m. in. zajęcia ruchowe, edukacyjne, kulturalno – oświatowe oraz aktywizujące społecznie.

W ramach niniejszego projektu zatrudnieni są specjaliści od fizjoterapii, terapii zajęciowej, rękodzieła oraz psycholog.

Przedmiotowe dofinansowanie zadania pozwoliło na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez Klub Senior + w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz przyczyniło się do podwyższenia standardu funkcjonowania placówki, poprzez rozbudowanie oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej klubowiczów.

Wartość dofinansowania: 45 460,00 PLN
Wkład własny: 96 740,00 PLN
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Kontakt:
– Klub Senior + | Kierownik Klubu – Bronisława Zarzeczna | Instruktor ds. kulturalno – oświatowych – Małgorzata Krzyżak | ul. Matejki 24D Jaworzno | tel. 32 762 91 83
– MOPS Jaworzno | Anna Szeląg – Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych | ul. Jagiellońska 9 | parter budynku | tel. 32 618 18 72


Działalność Klubu Matejki:

  1. Kino 2020
  2. Walentynki 2020
  3. Dzień Kobiet 2020
  4. Maseczki 2020
  5. Wycieczka Zamek Niepołomice

Comments are closed.