Okres pandemii był zaskoczeniem dla nas wszystkich. Klub „Senior +”, zgodnie z ogłoszonym stanem epidemii, pozostawał zamknięty w okresie od 12 marca do 5 czerwca 2020 roku.

W tym trudnym okresie cały czas pamiętaliśmy o naszych Uczestnikach, utrzymując kontakt telefoniczny.

Dla każdego Klubowicza uszyliśmy po 2 sztuki maseczek wielorazowego użytku. Zostały one przygotowane z wykorzystaniem materiałów i maszyn klubowych. Maseczki zostały rozesłane drogą pocztową.

Comments are closed.