Aktualności|

REKRUTACJA DO PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „OD ZALEŻNOŚCI KU SAMODZIELNOŚCI”
– EDYCJA 2023!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił  do konkursu z projektem  „Razem możemy więcej”.

Celem głównym projektu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, które własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są ich w stanie samodzielnie pokonać.

Działania w ramach niniejszego projektu będą w pierwszej kolejności kierowane do osób powyżej 18 roku życia, mieszkańców miasta Jaworzna: osób z zaburzeniami psychicznymi oraz otoczenia (rodzina, opiekun osoby
z zaburzeniami psychicznymi).

Rekrutacja do projektu będzie trwać do 03.07.2023 do godz. 14.00.

Osoby korzystające ze wsparcia naszej instytucji mogą uzyskać informację od Pracownika Socjalnego prowadzącego środowisko.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych i zapoznania się z regulaminem rekrutacji!

Bezpośredni kontakt:
ul. Północna 9b, Jaworznie,
III piętro budynku pokoje 302, 315, 316.

Do pobrania:

Jaworzno, dn. 26.06.2023 r.

Comments are closed.