Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np. śmierć rodzica lub opiekuna, nagła choroba w rodzinie ucznia,kradzież w mieszkaniu ucznia, pożar, powódź lub klęska inna żywiołowa).

Wsparcie w formie zasiłku szkolnego może zostać udzielone w dwóch postaciach:

  • w formie świadczenia pieniężnego- na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym
  • w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Zasiłek szkolny jest przyznawany niezależnie od stypendium szkolnego, co oznacza, że możliwe jest jednoczesne otrzymywane zarówno stypendium szkolnego jak i zasiłku szkolnego.

Zasiłek szkolny może zostać przyznany w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty zasiłku szkolnego rodzinnego, który przysługuje na dziecko w wieku od 5 do 18 lat tj – 620,00zł (5×124,00zł).

Wnioski dostępne są:

  • w Dziale Realizacji Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, pok. 212 (II piętro),

Wnioski do pobrania:

Wnioski na przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie w terminie do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Realizacji Świadczeń Społecznych:

  • osobiście: ul. Północna 9b w Jaworznie (pokój nr 212 – II piętro)
  • telefonicznie: 32 762 91 86,
  • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
  • za pośrednictwem e-mail:
  • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

Comments are closed.