Psycholog udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom będącym w trudnej sytuacji psychicznej, finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej lub społecznej. Psycholog pomaga w przezwyciężaniu trudności związanych z żałobą, rozwodem, utratą pracy, doznaną traumą lub innymi życiowymi problemami. Praca psychologa nakierowana jest na odzyskanie lub uzyskanie przez osobę lub rodzinę możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów, lepszego poznania i zrozumienia siebie.

Udzielanie konsultacji z psychologiem może być świadczone:

  • telefonicznie;
  • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie;
  • w szczególnych sytuacjach – w miejscu zamieszkania osoby/rodziny.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Aktywizacji i Wsparcia Rodziny:

  • osobiście: ul. Grunwaldzka 235 w Jaworznie (parter budynku oraz IV piętro – wejście A)
  • telefonicznie: 32 618 87 92,
  • za pośrednictwem poczty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
  • za pośrednictwem e-mail:
  • za pośrednictwem ePUAP: /mopsjaw/skrytkaESP

Comments are closed.