Psycholog udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom będącym w trudnej sytuacji psychicznej, finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej lub społecznej. Psycholog pomaga w przezwyciężaniu trudności związanych z żałobą, rozwodem, utratą pracy, doznaną traumą lub innymi życiowymi problemami. Praca psychologa nakierowana jest na odzyskanie lub uzyskanie przez osobę lub rodzinę możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów, lepszego poznania i zrozumienia siebie.

Udzielanie konsultacji z psychologiem może być świadczone:

  • telefonicznie;
  • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie;
  • w szczególnych sytuacjach – w miejscu zamieszkania osoby/rodziny.

Psycholog przyjmuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie w Dziale Aktywizacji i Wsparcia Rodziny przy ul. Grunwaldzkiej 235 w Jaworznie (parter budynku – wejście A) w godzinach pracy Ośrodka, tel.: 32 618 87 92

Comments are closed.