Według danych statystycznych 74,3 procent powierzchni naszego miasta zajmują tereny zielone, z czego 34,25 proc. stanowią użytki rolne, a 40 proc. leśne. Tylko 21,75 proc. to tereny zabudowane i zurbanizowane, ale i tu mamy prawdziwe enklawy zieleni, z których największe to parki Lotników i Podłęże.

50 kilometrów kwadratowych zajmują lasy państwowe, niepaństwowe i gminne w osiedlach Podłęże, Pszczelnik, Szczakowa, Ciężkowice, Jeleń, Łubowiec, Cezarówka. Są często odwiedzane przez rowerzystów i amatorów pieszych wędrówek. Warto przypomnieć, że na terenie Jaworzna wyznaczonych jest 6 szlaków pieszych różnej trudności o łącznej długości 125 km.

Aktualności

No posts found!

Comments are closed.