Punkt zlokalizowany jest w Wydziale Ochrony Środowiska (ul. Krakowska 9 w Jaworznie – II piętro, wejście do budynku od strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) i jest czynny:

  • w środy w godzinach: 8:00 – 14:00,
  • w piątki w godzinach: 8:00 – 12:00.

Kontakt: 

W tym miejscu można złożyć lub sporządzić wniosek o dotację do m.in.: wymiany źródła ciepła, termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – zewnętrznej czy wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

Gmina Miasta Jaworzna już w 2019 r. zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach, dot. utworzenia punktu konsultacyjnego w Jaworznie – by wspomóc mieszkańców przy sporządzaniu wniosków o uzyskanie rządowej dotacji. W punkcie jaworznian obsługuje przeszkolony przez WFOŚiGW pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.

W Jaworznie rządowy program “Czyste powietrze” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Mimo pandemicznych ograniczeń w 2021 r.  za pośrednictwem Gminy złożonych zostało ponad 260 wniosków.

Comments are closed.