Szczegółowych informacji dotyczących przysługujących uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet i rodzin „Za życiem” uzyskać można w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie:
ul. Grunwaldzka 235
telefon: 32 762 91 85

Niezbędne informacje uzyskać można również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie dostępny jest Informator o Uprawnieniach w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem ” z dnia 4 listopada 2016 r.
  • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Comments are closed.