Aktualności|

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno we współpracy z Urzędem Miasta
Jaworzno realizuje projekt: “Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych w Jaworznie”.


Termin realizacji projektu:

01.01.2024r – 31.12.2024r
Miejsce realizacji: Jaworzno , ul. Solskiego 3a i ul. Koszarowa 1
Prowadzenie Schronisk dla Osób Bezdomnych w Jaworznie – Celem realizowanego zadania jest udzielenie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, którzy wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie zapewnić sobie innego lokalu mieszkalnego oraz doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia i integracji społecznej tych osób.

Odbiorcami zadania są osoby bezdomne, których miejscem pobytu jest gmina Jaworzno.

Realizacja powyższego celu będzie poprzez skierowanie w formie administracyjnej osób bezdomnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Projekt współfinansowany z Urzędu Miasta Jaworzna

Comments are closed.