Aktualności|

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych jako jedna z komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie poszukuje osób fizycznych lub organizacji pożytku publicznego chętnych do prowadzenia Rodzinnego Domu Pomocy.

W ramach Programu Rozwoju Rodzinnych Domów pomocy gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie związane z tworzeniem nowych domów i o dofinansowanie kosztów ponoszonych przez gminy w związku z kierowaniem osób do tych placówek. Rodzinny dom pomocy jest prowadzony na podstawie umowy zawartej przez osobę fizyczną albo podmiot uprawniony z gminą właściwą ze względu na miejsce położenia rodzinnego domu pomocy.

Szczegółowe informacje na temat Programu można znaleźć pod linkiem :
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rozwoju-rodzinnych-domow-pomocy–edycja-2024

Podstawą prawną funkcjonowania Rodzinnych Domów Pomocy jest Rozporządzenie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy, które określają standardy, rodzaje i zakres usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez rodzinne domy pomocy, a także sposób kierowania do nich i przeprowadzania kontroli nad ich działalnością

Rodzinne Domy Pomocy są nowoczesną formą wsparcia w formie usług opiekuńczych i bytowych, które są świadczone przez całą dobę w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego.

Zadaniem rodzinnych domów pomocy jest zapewnienie całodobowej opieki nie mniej niż trzem i nie więcej niż ośmiu seniorom. Służyć mają one pomocą szczególnie osobom wymagającym opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności, którym nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Osoby, rodziny lub inne podmioty niepubliczne, które zdecydują się placówkę taką stworzyć, muszą zapewnić podopiecznym godne warunki egzystencji. Ponadto osoby lub podmioty zainteresowane prowadzeniem rodzinnych domów pomocy powinny dysponować własnym dużym domem lub mieszkaniem, które pozbawione jest barier architektonicznych.

Rodzinny dom pomocy zapewnia usługi bytowe oraz opiekuńcze.

Do usług bytowych należą:

 1. Zapewnienie miejsca pobytu.
 2. Zapewnienie swobodnego dostępu do pomieszczeń budynku oraz jego otoczenia.
 3. Dostosowanie warunków mieszkalnych do posiadanych przez zamieszkałych schorzeń.
 4. Zapewnienie pokoi o odpowiednich wymiarach, maksymalnie dwuosobowych z łóżkiem, szafą, stolikiem, krzesłem, szafką nocną dla każdej z osób.

W budynku powinny znajdować się pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytku, takie jak jadalnia, kuchnia, pomieszczenia do wykonania prania, jedna łazienka powinna przypadać dla nie więcej niż pięciu osób, a jedna toaleta dla nie więcej niż cztery osoby.

Rodzinny Dom Pomocy zapewnia co najmniej trzy posiłki dziennie, między posiłkami podawane są napoje i drobne posiłki, jeżeli dana osoba powinna utrzymywać dietę z godnie z zaleceniem lekarza, wówczas jej menu powinno być do tych wskazań dostosowane, osoba wymagająca pomocy przy jedzeniu jest karmiona.

Do usług opiekuńczych należą:

 1. Udzielanie wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, zmianie odzieży, robieniu niezbędnych zakupów).
 2. Pielęgnacja zalecana przez lekarza podczas choroby, na przykład przeciwdziałanie powstaniu odleżyn
  czy odparzeń w przypadku osób leżących i pielęgnacja już powstałych.
 3. Realizacja recept.
 4. Podawanie leków.
 5. Ułatwianie dostępu do świadczeń zdrowotnych.
 6. Zapewnienie osobie skierowanej do rodzinnego domu pomocy kontaktu z otoczeniem, np. wychodzenie na spacery.
 7. Umożliwienie odwiedzin i spotkań z rodziną i innymi bliskimi osobami.

WAŻNE!

Osoby fizyczne lub organizacje pożytku publicznego chętne do współpracy, proszone są o kontakt z Działem Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w Jaworznie
ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | tel. 32 618 18 72 | 32 618 18 39 | 32 618 18 78 |
OSOBA DO KONTAKTU:
PATRYCJA DROBNIAK – WASILEWSKA
Kierownik Działu Strategii i Rozwoju Usług Społecznych

Comments are closed.