Aktualności|

Od 2006 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworznie, organizowane są Prace Społecznie Użyteczne. To szczególna forma aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Polegają na wykonywaniu prostych prac porządkowych na rzecz instytucji miejskich, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, jednostek pomocy społecznej i organizacji samorządowych przez 40 godzin w miesiącu.

W 2023 roku w pracach społecznie użytecznych wzięły udział 53 osoby. 28 osób ukończyło cały pięciomiesięczny cykl prac. 7 osób skierowanych na prace znalazło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym 2 po zakończeniu prac, a 5 przerwało ich wykonywanie przed zakończeniem. 4 osoby przerwały prace z uwagi na długotrwałą chorobę lub uzyskanie stopnia niepełnosprawności.

Prace były wykonywane na terenie 26 instytucji – 7 z nich to instytucje miejskie, 4 to organizacje pozarządowe, a pozostałe to szkoły i przedszkola miejskie.

Pragniemy serdecznie podziękować za współpracę w 2023 roku Kierownictwu i Pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie, Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków, ATElier Kultury, Muzeum Miasta Jaworzna, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Jaworznickiego Laboratorium Biznesu, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynność, Polskiego Czerwonego Krzyża oddziału w Jaworznie, Stowarzyszenia “Nasza Przystań”, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Przedszkola Miejskiego nr 7, Przedszkola Miejskiego nr 9, Przedszkola Miejskiego nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkola Miejskiego nr 15, Przedszkola Miejskiego nr 24, Przedszkola Miejskiego nr 25, Przedszkola Miejskiego nr 26, Przedszkola Miejskiego nr 27, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 17, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4. Bez Waszego wsparcia organizacja prac społecznie użytecznych nie byłaby możliwa!Zapraszamy do kontaktu instytucje i organizacje zainteresowane współpracą w ramach prac społecznie użytecznych pod numerem (32) 618-18-57 lub adresem

Comments are closed.