Aktualności|

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od 01 stycznia 2024 r. zasiłek stały ustala się w wysokości:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1.008,80 zł)  a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1.000 zł miesięcznie,
  2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę
    w rodzinie (780 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Comments are closed.