Aktualności|

Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie nr 50/2023 z dnia 21.12.2023 r. w sprawie ustalenia terminu porządkowego składania w roku 2024 wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON ustalono, że wnioski w sprawie dofinansowania do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.02.2024 r. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wydawane i przyjmowane będą od 01.03.2024 r. do 29.03.2024 r. Wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego wydawane i przyjmowane będą od dnia 01.04.2024 r. Wnioski, które wpłyną przed wyznaczonym terminem, zostaną rozpatrzone negatywnie.

Comments are closed.