Aktualności|

W dniu 11 grudnia 2023 r., w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu pt.:” Rodzina zastępcza – bezpieczny dom.”

Konkurs został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie przy współpracy partnerów: Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie oraz Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie.

Podczas spotkania wręczono laureatom nagrody rzeczowe oraz wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy i upominki. Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem wśród uczniów jaworznickich szkół. Łącznie wpłynęły 244 prace plastyczne, co przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Na uroczystości nie zabrakło znamienitych gości w osobie Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworznie Pani Magdaleny Tomaszewskiej, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji Ireny Wojtanowicz – Stadler, Pani Kierownik z Wydziału Edukacji Eweliny Marcinkowskiej, Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie Pani Ewy Jedziniak oraz przedstawicieli szkół i rodziców.

Liczymy, że tak ciekawa promocja rodzicielstwa zastępczego odbije się echem wśród mieszkańców Jaworzna, którzy jeszcze w większym stopniu zainteresują się tematem rodzicielstwa zastępczego.

Comments are closed.