Aktualności|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie dziękuję uczniom szkół Miasta Jaworzna za bardzo liczny udział w konkursie plastycznym pn. “Rodzina zastępcza – bezpieczny dom”. Dziękujemy za wsparcie partnerów tj. Urząd Miejski w Jaworznie – Wydział Zdrowia, Urząd Miejski w Jaworznie – Wydział Edukacji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie, Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie. Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom szkól, a także rodzicom za zachęcenie i zmotywowanie dzieci do wzięcia udziału w konkursie o tak ważnej i niełatwej tematyce.

Do Działu Pieczy Zastępczej tutejszego Ośrodka wpłynęły 244 prace uczniów z 20 szkół Miasta Jaworzna, co przekroczyło najśmielsze oczekiwania organizatorów konkursu.

Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych, II kategoria – uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych i III kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Członkami komisji konkursowej oceniającej prace plastyczne były: Pani Krystyna Bojęś – Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Pani Joanna Kaszuba – Kierownik Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz Pani Bernadeta Lizok – Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

  • w I kategorii I miejsce zajęła Lena Reszka – uczennica klasy 3 Szkoły Podstawowej nr 19 w Jaworznie, II miejsce zajęła Alicja Marcinkowska uczennica klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 18 w Jaworznie zaś III miejsce zajął Piotr Marzec – uczeń klasy 3 Szkoły Podstawowej nr 3 w Jaworznie;
  • w II kategorii I miejsce zajęła Amelia Kowalczyk – uczennica klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie, II miejsce zajęła Lavinia Karayrlan – uczennica klasy 5 Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaworznie, zaś III miejsce zajęła Maja Koszyk – uczennica klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie;
  • w III kategorii udział wzięła jedna osoba, co bardzo doceniamy i zajęła I miejsce tj. Wiktoria Brzozowska – uczennica klasy 1 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie.

Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy i dziękujemy, że przyczyniły się do rozpowszechniania wiedzy na temat rodzinnej pieczy zastępczej.

W sposób szczególny gratulujemy Amelii Kowalczyk, ponieważ jej praca, zgodnie z zapisem regulaminu konkursu, zostanie szczególnie wyróżniona, gdyż stanowić będzie tło kalendarza na 2024 rok, promującego rodzinną opiekę zastępczą.

Uroczyste wręczenie nagród i upominków odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r. w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie o godzinie 12.00. O szczegółach tego wydarzenia będziemy informować dyrektorów szkół. Wybrane prace konkursowe w okresie od 11 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. zaprezentowane będą w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie w formie galerii.

Jesteśmy przekonani, że podjęta przez nas inicjatywa przyczyni się do promocji rodzicielstwa zastępczego i szerszego zrozumienia tej tematyki, a co za tym idzie pozyskania nowych rodzin zastępczych.

Comments are closed.