Aktualności|

Dział Świadczeń Rodzinnych informuję, że w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2024r. ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023r. poz. 1429), wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Do Pobrania:

Comments are closed.