Aktualności, Bez kategorii|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił  do konkursu z projektem  „Razem możemy więcej”.

Celem głównym projektu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, które własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są ich w stanie samodzielnie pokonać.

Działania w ramach niniejszego projektu będą w pierwszej kolejności kierowane do osób powyżej 18 roku życia, mieszkańców miasta Jaworzna: osób z zaburzeniami psychicznymi oraz otoczenia (rodzina, opiekun osoby
z zaburzeniami psychicznymi).

WYDŁUŻAMY TERMIN REKRUTACJI! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Osoby korzystające ze wsparcia naszej instytucji mogą uzyskać informację od Pracownika Socjalnego prowadzącego środowisko.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych i zapoznania się z regulaminem rekrutacji!

Osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny
zainteresowane udziałem w  projekcie prosimy o kontakt
z Działem Strategii i Rozwoju Usług Społecznych
w Jaworznie pod numerami telefonów:
32 618 18 78 | 32 618 18 72 lub 32 618 18 39 |
@:

Bezpośredni kontakt:
ul. Północna 9b, Jaworznie,
III piętro budynku pokoje 302, 315, 316.

DO POBRANIA :

Do pobrania:

Comments are closed.