Aktualności|

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne o/Jaworzno we współpracy z Urzędem Miasta
Jaworzno realizuje projekt: Prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych w Jaworznie


Termin realizacji projektu: 01.01.2022 – 31.12.2022
Miejsce realizacji: Jaworzno , ul. Solskiego 3a i ul. Koszarowa 1
Prowadzenie Schronisk dla Osób Bezdomnych w Jaworznie – Celem realizowanego
zadania jest udzielenie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, którzy
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie zapewnić sobie
innego lokalu mieszkalnego oraz doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia i
integracji społecznej tych osób.


Odbiorcami zadania są osoby bezdomne, których miejscem pobytu jest gmina
Jaworzno. Realizacja powyższego celu będzie poprzez skierowanie w formie
administracyjnej osób bezdomnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Jaworznie.

Projekt finansowany z Urzędu Miasta Jaworzna

Comments are closed.