Aktualności|

Jeżeli zapewniłeś zakwaterowanie i wyżywienie:

  • obywatelowi Ukrainy który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z najbliższą rodziną, bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub
  • obywatelowi Ukrainy posiadającemu Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa

możesz ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tego tytułu.

Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9b.

Wzór wniosku do pobrania:

Podstawowe informacje o świadczeniu:

  • świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni
  • maksymalna wysokość świadczenia 40 zł za osobę dziennie
  • świadczenie jest wypłacane z dołu (za okres faktycznego pobytu osoby, której wniosek dotyczy, zrealizowanego do dnia złożenia wniosku).

WAŻNE!

Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, tj. za okres udzielonej pomocy! Wniosek nie może obejmować okresu przyszłego, który nie został jeszcze zrealizowany.

Comments are closed.