Rada Miejska w Jaworznie

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jej kadencja trwa 5 lat.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in. uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych czy też podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych. Rada gminy decyduje także w sprawach związanych z podejmowaniem współdziałania z innymi gminami, jak również współpracy ze społecznościami lokalnymi, nadawaniem honorowego obywatelstwa gminy czy ustalaniem zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Wybraną 21 października 2018 roku Radę Miejską w Jaworznie stanowi 23 radnych zrzeszonych w trzech klubach: “Jaworzno Moje Miasto”, “Prawo i Sprawiedliwość” oraz “Koalicja Obywatelska”.

Radni Klubu “Jaworzno Moje Miasto” (7)

 • Czarny Marzena
  okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)
 • Kaczmarek Tadeusz
  okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
 • Kowalski Mariusz
  okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)
 • Pieczara Mirosław
  okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
 • Pycia Sebastian
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Smoliło-Żabińska Jolanta
  okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)
 • Zuber Ewa
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)

Radni Klubu “Prawo i Sprawiedliwość” (7)

 • Domagalski Dawid
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Kondoszek Teresa
  okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)
 • Lichota Anna
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Palka Bernadeta
  okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
 • Papuga Janusz
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Stanek Maciej
  okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)
 • Więckowski Wiesław
  okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)

Radni Klubu “Koalicja Obywatelska” (9)

 • Bochenek Maciej
  okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)
 • Chmielewska Renata
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Ciołczyk Janusz
  okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
 • Głąbik Ewa
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Guja Dorota
  okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)
 • Piętak Grzegorz
  okręg nr 3 (Pieczyska, Szczakowa, Góra Piasku, Długoszyn, Niedzieliska, Ciężkowice, Jeziorki)
 • Sędor Tomasz
  okręg nr 2 (Azot, Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta)
 • Sikora Barbara
  okręg nr 1 (Śródmieście, Warpie, Podwale, Pechnik, Gigant, Byczyna, Jeleń, Bory)
 • Ziętek Barbara
  okręg nr 4 (Os. Stałe, Os. Cegielniana, Rejon Elektrowni, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Sobieski Górka)

Prezydium Rady Miejskiej

 • Tadeusz Kaczmarek – przewodniczący
 • Anna Lichota – wiceprzewodnicząca
 • Wiesław Więckowski – wiceprzewodniczący
 • Tomasz Sędor – wiceprzewodniczący

Comments are closed.