Zdrowie

Jaworzno posiada rozbudowaną sieć placówek ochrony zdrowia, obejmującą trzy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:

  • Szpital Wielospecjalistyczny
  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

Dzięki niepublicznym zakładom opieki zapewniona została podstawowa opieka zdrowotna dla wszystkich mieszkańców Jaworzna.

Do największych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie miasta należą:

  • Zespół Lecznictwa Otwartego Sp.z o.o.
  • PŚZ i PZ ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o.,

 

Wszystkie placówki gwarantują szeroki zakres świadczeń w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zapewniając całodobowy dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz wolny wybór świadczeniodawców.

Aktualności