Transport publiczny, drogi oraz rowery

Jaworzno otrzymało prawa miejskie w 1901 roku. Początki jego historii sięgają jednak przełomu wieków XII i XIII. 

Położenie miasta:

Jaworzno jest miastem na prawach powiatu położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. Obszar miasta znajduje się w dorzeczu Wisły, w zlewni rzek: Białej Przemszy, wzdłuż której przebiega północna granica miasta oraz Przemszy, zamykającej teren Jaworzna od południowego-zachodu.

Jaworzno zajmuje powierzchnię 152,7 km2 i pod tym względem należy do jednych z największych miast w Polsce. Nie tworzy zwartej struktury osadniczej. Dzielnice położone są promieniście w stosunku do centrum, oddzielone od siebie pasami zieleni. Tworzy to specyficzny i ciekawy charakter funkcyjno-przestrzenny. Wpływ na taki kształt miasta miały zachodzące w XX wieku procesy historyczne i zmiany administracyjne kraju, które spowodowały połączenie w jeden organizm miejski kilku działających samodzielnie gmin.

Jaworzno rozwinęło się na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: drogowych i kolejowych. Doskonała dostępność komunikacyjna miasta, położonego na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi ekspresowej S1, jest jednym z najważniejszych atutów Jaworzna. Korzystne położenie Jaworzna na styku Śląska i Małopolski, przy ważnych szlakach transportowych, zapewnia szybki i łatwy dostęp do największego w kraju rynku zbytu i zaopatrzenia, wykwalifikowanych pracowników, instytucji otoczenia biznesu oraz ośrodków naukowo-badawczych.

Z Jaworzna samochodem do Katowic dojedzie się w ciągu 20 minut, 40 minut do Krakowa, w 2 godziny zajmie dojazd do Wrocławia, niewiele ponad godzinę do przejścia granicznego z Republiką Czeską w Cieszynie. W odległości zaledwie 42 km położone jest lotnisko w Krakowie-Balicach, a w odległości 46 km znajduje się lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach. W promieniu do 600 km od miasta, znajduje się 6 europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin. Węzeł kolejowy w Jaworznie-Szczakowej zapewnia połączenie z siecią krajową i europejską. 

 

Gospodarka:

Jaworzno to miasto, które przez ostatnie lata przeszło ogromną przemianę gospodarczą. Przede wszystkim zniknęła z krajobrazu miasta większość kopalni i Jaworzno przestało być miastem typowo górniczym. Grunty niegdyś należące do górnictwa zostały przejęte przez gminę i przygotowane jako pełnowartościowe tereny dla przedsiębiorców.

Nie bez znaczenia dla gospodarki Jaworzna są duże inwestycje prowadzone w ostatnich latach: zmiana układu drogowego, budowa i modernizacja kanalizacji, budowa mieszkań i przygotowywanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Miasto od kilku lat konsekwentnie stwarza także warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestorów i przedsiębiorców zatrudniających nowych pracowników, to tylko niektóre z przykładów.

Komunikacja publiczna:

W ostatnich latach na ulicach Jaworzna pojawiły się także nowoczesne autobusy wyposażone w bezpłatny dostęp do internetu, a na przystankach interaktywne tablice informujące pasażerów o realnym czasie odjazdu autobusu. W mieście już dawno tradycyjny papierowy bilet zastąpiła elektroniczna karta miejska.

Zwiększył się także poziom bezpieczeństwa w mieście. Kradzież samochodu są czymś zupełnie wyjątkowym, między innymi dzięki kamerom wjazdowym zainstalowanym na wszystkich prowadzących do miasta drogach. Dzisiaj Jaworzno jest uznawane za jedno z bezpieczniejszych miast regionu.

Jaworzno - przestrzeń możliwości

Atuty Jaworzna

 • miasto położone na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi ekspresowej S1
 • odległość od międzynarodowych portów lotniczych: 42 km Kraków-Balice, 46 km Katowice-Pyrzowice
 • około 40 minut jazdy samochodem do Krakowa, 20 minut do Katowic, 2 godziny do Wrocławia
 • wdrożona wielofunkcyjna elektroniczna Jaworznicka Karta Miejska, budowany szerokopasmowy internet i hot spoty
 • nowoczesne drogi i autobusy, w które zainwestowano ponad 400 milionów zł
 • przebudowany układ komunikacyjny Jaworzna (nagroda Top Inwestycja Komunalna 2012)
 • wsparcie w załatwianiu formalności na każdym etapie procesu inwestycyjnego
 • gminna Strefa Aktywności Gospodarczej uhonorowana nagrodą Grunt na Medal
 • potencjał społeczny i liczne instytucje otoczenia biznesu
 • zwolnienia z podatku nawet przez 10 lat
 • dla inwestorów którzy zrealizują nowe inwestycje
 • dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
 • jedno z najbezpieczniejszych miast w regionie
 • ogromny rynek zbytu (w promieniu 100 km od Jaworzna mieszka 9 mln ludzi)
 • przygotowane, uzbrojone i dobrze skomunikowane tereny inwestycyjne (100 hektarów gotowych terenów)

Galeria zdjęć: