Żłobek miejski

Opieka w żłobku sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata.

1 czerwca 2018 r.  utworzony został Żłobek Miejski w Jaworznie z siedzibą przy ulicy 3 Maja 16 w Jaworznie (budynek Przedszkola Miejskiego Nr 9). Żłobek powstał w ramach projektu pn. “Utworzenie  nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Jaworznie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 

 

4 stycznia 2021 r. utworzono filię Żłobka Miejskiego w Jaworznie przy ul. Towarowej 61 w Jaworznie (budynek Przedszkola Miejskiego nr 26). Oddział powstał w ramach projektu “Dobry start – utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w jaworznickim żłobku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu utworzono 70 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.