Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Świadczenia Rodzinne

Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje petentów w następujących dniach i godzinach:

W okresie od 01.07.2017r. do 31.08.2017r.

Od 01.09.2017r.

Poniedziałek

8.00 – 14.00

Poniedziałek

8.00 – 14.00

Wtorek

8.00 – 14.00

Wtorek

8.00 – 14.00

Środa

dzień wewnętrzny
(bez obsługi stron)

Środa

dzień wewnętrzny
(bez obsługi stron)

Czwartek

8.00 – 16.00
(dyżur 15.00 - 17.00)

Czwartek

8.00 – 15.00
(dyżur 15.00 - 17.00)

Piątek

8.00 – 13.00

Piątek

8.00 – 14.00

przerwa codziennie od 10.45 do 11.00

Informacje ogólne w sprawie świadczeń rodzinnych: tel. 32 61-81-786

Wybierz interesujący Cię temat:

 1. Komunikaty
 2. Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
 3. Zasiłek Rodzinny
 4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 5. Świadczenie rodzicielskie
 6. Zasiłek pielęgnacyjny
 7. Świadczenie pielęgnacyjne
 8. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 9. Zasiłek dla opiekuna
 10. 10. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zwanego dalej „jednorazowym świadczeniem”.

KOMUNIKATY

 1. Komunikat w sprawie okresu zasiłkowego 2017/2018 - (plik .PDF)
 2. Komunikat w sprawie godzin przyjmowania petentów - (plik .PDF)

DRUKI WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ, W TYM:

 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - (plik .PDF)
 2. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - (plik .PDF)
 3. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - (plik .PDF)
 4. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - (plik .PDF)
 5. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - (plik .PDF)
 6. wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - (plik .PDF)
 7. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna - (plik .PDF)
 8. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia tzw. „Za życiem” - (plik .PDF)

druki są dostępne również w pok. nr 10 w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Jaworznie.

Kompletne wnioski należy składać w pokojach numer: od 12 do 15, zgodnie z podziałem podanym na drzwiach pokoi.

Ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”:

tel. 32 61 81 787 (litery od A do Ł) oraz tel. 32 61 81 799 (litery od M do Z)

Ustalenie prawa do: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna:

tel. 32 61 81 794 (litery od A do Ł) oraz 32 76 29 197 (litery od M do Z)

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

1. Informacje dotyczące świadczeń rodzinnych - (plik .PDF)

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

1. Informacje ogólne, zasady przyznawania na okres zasiłkowy 2017/2018 - (plik .PDF)

2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2017/2018 (obowiązuje od 1.11.2017r. do 31.10.2018r.) - (plik .PDF)

3. Formularze wniosku i oświadczeń:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - (plik .PDF)
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które zostały osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego swojego lub członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania - (plik .PDF)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - (plik .PDF)
 6. Druk zaświadczenia dotyczący wysokości osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - (plik .PDF)

”BECIKOWE", CZYLI JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)

2. 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (wykaz dokumentów obowiązujących od 1.11.2017r. do 31.10.2018r.) - (plik .PDF)

3. Formularze wniosku i oświadczeń:

 1. 1) Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - (plik .PDF)
 2. 2) Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - (plik .PDF)
 3. 3) Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które zostały osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
 4. 4) Oświadczenie c wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego swojego lub członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
 5. 5) Druk zaświadczenia dotyczący wysokości osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - (plik .PDF)

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)

2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego - (plik .PDF)

3. Formularze wniosku i oświadczeń:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - (plik .PDF)

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)

2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - (plik .PDF)

3. Formularze wniosku i oświadczeń:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - (plik .PDF)
 2. Oświadczenie dla pełnoletniej osoby niepełnosprawnej w sprawie dodatku pielęgnacyjnego - (plik .PDF)

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)

2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - (plik .PDF)

3. Formularze wniosku i oświadczeń:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - (plik .PDF)
 2. Oświadczenie osoby ubiegającej się - (plik .PDF)

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)

2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie zasiłkowym 2017/2018 (obowiazuje od 1.11.2017r. do 31.10.2018r.) - (plik .PDF)

3. Formularze wniosku i oświadczeń:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - (plik .PDF)

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna - (plik .PDF)
 3. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna - (plik .PDF)

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia - (plik .PDF)
 3. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia - (plik .PDF)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl