Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Program Dobry Start
Wersja dla niedowidzących

Świadczenia Rodzinne

Od 1 września 2016r., Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje petentów w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek

8.00 – 14.00

Wtorek

8.00 – 14.00

Środa

dzień wewnętrzny
(bez obsługi stron)

Czwartek

8.00 – 15.00
(dyżur 15.00 - 17.00)

Piątek

8.00 – 14.00

przerwa codziennie od 10.45 do 11.00

Informacje ogólne w sprawie świadczeń rodzinnych: tel. 32 61-81-786

Wybierz interesujący Cię temat:

 1. Komunikaty
 2. Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
 3. Zasiłek Rodzinny
 4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 5. Świadczenie rodzicielskie
 6. Zasiłek pielęgnacyjny
 7. Świadczenie pielęgnacyjne
 8. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 9. Zasiłek dla opiekuna
 10. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zwanego dalej „jednorazowym świadczeniem”.

KOMUNIKATY

 1. Komunikat w sprawie okresu zasiłkowego 2016/2017 - (plik .PDF)
 2. Komunikat w sprawie godzin przyjmowania petentów - (plik .PDF)
 3. Komunikat w sprawie jednorazowego świadczenia - (plik .PDF)
 4. Komunikat w sprawie zmian ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - (plik .PDF)

DRUKI WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ, W TYM:

 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - (plik .PDF)
 2. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - (plik .PDF)
 3. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - (plik .PDF)
 4. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - (plik .PDF)
 5. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - (plik .PDF)
 6. wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - (plik .PDF)
 7. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna - (plik .PDF)
 8. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia - (plik .PDF)

dostępne są w pok. nr 10 w Dziale Świadczeń Rodzinnych lub do pobrania powyżej

Wypełnione wnioski należy składać zgodnie z podanym podziałem literowym tj. wg nazwiska osoby ubiegającej się:

wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego oraz jednorazowego świadczenia:

pokój 12 litery A - Ł , tel. 32 61 81 799
pokój 13 litery M - Ż , tel. 32 61 81 787

wnioski o ustalenie prawa do: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna:

pokój 14, tel. 32 61 81 794

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

1. Informacje dotyczące świadczeń rodzinnych - (plik .PDF)

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

1. Informacje ogólne, zasady przyznawania na okres zasiłkowy 2016/2017 - (plik .PDF)

2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2016/2017 (obowiązuje od 1.11.2016r. do 31.10.2017r.) - (plik .PDF)

3. Formularze wniosku i oświadczeń:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - (plik .PDF)
 2. Oświadczenie osoby ubiegającej się do okresu zasiłkowego 2016/2017 - (plik .PDF)
 3. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu innego niż dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
 4. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
 5. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
 6. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - (plik .PDF)
 7. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania - (plik .PDF)
 8. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania - (plik .PDF)
 9. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej - (plik .PDF)
 10. Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - (plik .PDF)
 11. Druk zaświadczenia dotyczący wysokości osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - (plik .PDF)

”BECIKOWE", CZYLI JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)

2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (wykaz dokumentów obowiązujących od 1.11.2016r. do 31.10.2017r.) - (plik .PDF)

3. Formularze wniosku i oświadczeń:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - (plik .PDF)
 2. Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - (plik .PDF)
 3. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zapomogę - (plik .PDF)
 4. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu innego niż dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który został osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
 5. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
 6. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - (plik .PDF)
 7. Druk zaświadczenia dotyczący wysokości osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - (plik .PDF)

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)

2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego - (plik .PDF)

3. Formularze wniosku i oświadczeń:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - (plik .PDF)

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)

2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - (plik .PDF)

3. Formularze wniosku i oświadczeń:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - (plik .PDF)
 2. Oświadczenie dla pełnoletniej osoby niepełnosprawnej w sprawie dodatku pielęgnacyjnego - (plik .PDF)

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)

2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - (plik .PDF)

3. Formularze wniosku i oświadczeń:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - (plik .PDF)
 2. Oświadczenie osoby ubiegającej się - (plik .PDF)

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)

2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie zasiłkowym 2016/2017 (obowiazuje od 1.11.2016r. do 31.10.2017r.) - (plik .PDF)

3. Formularze wniosku i oświadczeń:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - (plik .PDF)
 2. Oświadczenia osoby ubiegającej się w okresie zasiłkowym 2016/2017 - (plik .PDF)

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna - (plik .PDF)
 3. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna - (plik .PDF)

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU

 1. Informacje ogólne, zasady przyznawania - (plik .PDF)
 2. Wykaz dokumentów do ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia - (plik .PDF)
 3. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia - (plik .PDF)

Projekt i realizacja: DevSpace.pl