Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Strategie Programy Projekty

Strategie i programy realizowane przez MOPS.

I. Strategie

 1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2021 - 2030 - (plik .PDF)

II. Programy przyjęte uchwałą rady gminy

 1. Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Jaworznie na lata 2021 – 2030 - (plik .PDF)
 2. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Jaworznie na lata 2021 – 2030 - (plik .PDF)
 3. Program Wspierania Osób Starszych w Jaworznie na lata 2021 – 2030 - (plik .PDF)
 4. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Jaworznie na lata 2021 - 2030 - (plik .PDF)
 5. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Jaworznie na lata 2019-2021 - (plik .PDF)
 6. Gminny program wspierania rodziny w Jaworznie na lata 2019-2021 - (plik .PDF)

III. Projekty realizowane/wdrażane przez Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych

 1. Nowe standardy pracy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie - (plik .PDF)
 2. Usługi Opiekuńcze w Jaworznie - (plik .PDF)
 3. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - (plik .PDF)
 4. Dzienny Dom Senior-Wigor Edycja 2020
 5. Klub „Senior+” ul. Boczna 7k Edycja 2020
 6. Klub „Senior+" Matejki 24d Edycja 2020
 7. Dzienny Dom Senior-Wigor. Edycja 2021 - (plik .PDF)
 8. Klub „Senior+” ul. Boczna 7k. Edycja 2021 - (plik .PDF)
 9. Klub „Senior+" Matejki 24d. Edycja 2021 - (plik .PDF)
 10. Opieka wytchnieniowa Edycja 2021 - (plik .PDF)
 11. Nowy Wymiar Pieczy Zastępczej - (plik .PDF)

IV. Programy dla rodzin wielodzietnych

 1. Jaworznicka Rodzina Wielodzietna
 2. Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny
 3. Karta Dużej Rodziny

Projekt i realizacja: DevSpace.pl