Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Sprawozdawczość

Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2020 rok

Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Dom Pomocy Społecznej
 3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 4. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
 5. Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
 6. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dobry Dom”
 7. Ognisko Wychowawcze
 8. Jadłodajnia Miejska
 9. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Sprawozdania z realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych:

 1. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2017 – 2020
 2. Program wspierania osób starszych w Jaworznie na lata 2017 – 2020
 3. Program przeciwdziałania negatywnym skutkom długotrwałego bezrobocia poprzez wspieranie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 4. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Jaworznie na lata 2019 – 2021
 5. Sprawozdanie z efektów pracy organizatorów pieczy zastępczej
 6. Gminny program wspierania rodziny w Jaworznie na lata 2019 – 2021
 7. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
 8. Program pomocy osobom bezdomnym i przeciwdziałania zjawisku bezdomności
 9. Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją

Projekt i realizacja: DevSpace.pl