Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Mops Jaworzno
Wersja dla niedowidzących

Sprawozdawczość

Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 rok

Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Dom Pomocy Społecznej
 3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 4. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
 5. Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
 6. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dobry Dom”
 7. Ognisko Wychowawcze
 8. Jadłodajnia Miejska
 9. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Sprawozdania z realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych:

 1. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2017 – 2020
 2. Program wspierania osób starszych w Jaworznie na lata 2017 – 2020
 3. Program przeciwdziałania negatywnym skutkom długotrwałego bezrobocia poprzez wspieranie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 4. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Jaworznie na lata 2016 – 2018
 5. Sprawozdanie z efektów pracy organizatorów pieczy zastępczej
 6. Gminny program wspierania rodziny w Jaworznie na lata 2016 – 2018
 7. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
 8. Program pomocy osobom bezdomnym i przeciwdziałania zjawisku bezdomności
 9. Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją
Sprawozdania z realizacji program Rewitalizacji Społecznej Bloków Socjalnych "Kompas":

 1. Sprawozdanie pedagogów animatorów z realizacji programu „Kompas” w 2018 roku
 2. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Działu Pomocy Środowiskowej i Działu Aktywizacji i Wsparcia Rodziny z realizacji programu „Kompas” za 2018 rok
 3. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Działu Reintegracji Społecznej i Zawodowej z realizacji programu „Kompas” za 2018 rok
 4. Sprawozdanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej z realizacji programu „Kompas” w 2018 roku
 5. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji z realizacji programu „Kompas” za 2018 rok
 6. Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji programu „Kompas” za 2018 rok
 7. Sprawozdanie Straży Miejskiej z realizacji programu „Kompas” za 2018 rok
 8. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z realizacji programu „Kompas” za 2018 rok

Projekt i realizacja: DevSpace.pl