SENIOR+ (EDYCJA 2024) OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Minister rodziny i polityki społecznej 22 marca 2024 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2024).

Dofinansowanie w module 1 zostało przyznane według następujących zasad:

1) wszystkie oferty dotyczące utworzenia Dziennego Domu „Senior+” otrzymały dofinansowanie w 100% (złożone oferty zmieściły się w limicie środków finansowych przeznaczonych na ten cel);

2) oferta dotycząca utworzenia Klubu „Senior+” z liczbą 13 punktów – otrzymała dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 10%,

3) oferty dotyczące utworzenia Klubu „Senior+” z liczbą 12 punktów – otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 15%,

4) oferty dotyczące utworzenia Klubu „Senior+” z liczbą 11 pkt i mniej nie otrzymały dofinansowania.

W module 2 programu dofinansowanie otrzymały wszystkie oferty, które zostały złożone zgodnie z procedurą konkursową i zostały zakwalifikowane do programu przez służby wojewody. Dofinansowanie zostało przyznane według następujących zasad:

1) oferty z liczbą 15 punktów – otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 9%,

2) oferty z liczbą 14 punktów –  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 14%,

3) oferty z liczbą 13 punktów – otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 19%,

4) oferty z liczbą 12 punktów –  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 24%,

5) oferty z liczbą 11 punktów –  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 29%,

6) oferty z liczbą 10 punktów –  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 34%,

7) oferty z liczbą 9 punktów –  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 39%,

8) oferty z liczbą 8 punktów –  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 44%,

9) oferty z liczbą 7 punktów –  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 49%,

10) oferty z liczbą 6 punktów –  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 54%,

11) oferty z liczbą 5 punktów –  otrzymały dofinansowanie proporcjonalnie obniżone o 59%.

Więcej informacji :

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/senior/senior-edycja-2024

Comments are closed.