Placówki senior w Jaworznie są prowadzone przez Miasto i Gminę Jaworzno w celu zapewnienia wsparcia i opieki dla osób starszych. Funkcjonowanie tych placówek opiera się na zasadzie integracji społecznej i aktywizacji seniorów.

W placówkach senior w Jaworznie organizowane są różnorodne zajęcia, takie jak warsztaty artystyczne, spotkania z psychologami czy terapeutami dające możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności. Seniorzy mają również możliwość uczestnictwa w wycieczkach, wyjazdach i imprezach kulturalnych.

Placówki senior w Jaworznie są także miejscem, gdzie osoby starsze mogą korzystać z poradnictwa prawno-finansowego, konsultacji medycznych oraz indywidualnego wsparcia.

Celem placówek senior w Jaworznie jest umożliwienie seniorom pełnego i aktywnego życia, pomocy w utrzymaniu zdrowia, zapobieganiu izolacji społecznej oraz integracji z innymi mieszkańcami miasta. Są one niezwykle ważne dla osób starszych, dostarczając im wsparcia emocjonalnego, zawodowego i społecznego.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+”
NA LATA 2021–2025
Edycja 2023
Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+

Całkowity koszt dofinansowanie trzech placówek wynosi: 133 478,00 zł

Całkowita wartość trzech placówek wynosi: 316 785,00 zł


Informacja 1 Senior +
Informacja 2 Senior +
Informacja 3 Klub Senior boczna 7k w Jaworznie
Informacja 4 Klub Senior Matejki 24d w Jaworznie
Informacja 5 Dzienny Dom Senior+ w Jaworznie
Treść Programu Senior+ na lata 2021-2025 – (rozmiar: 1 340KB, pobierz .PDF)

Comments are closed.