Przejdź do treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie Strona Główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

Strona Główna Jaworzno.pl
Wspieraj Seniora
Wersja dla niedowidzących

Reintegracja Społeczna i Zawodowa

Zadania realizowane przez Dział:

  • organizacja i koordynacja robót publicznych,
  • organizacja i koordynacja prac społecznie użytecznych,
  • koordynacja działań na rzecz osób po zakładach karnych,
  • kierowanie do Centrum Integracji Społecznej,
  • koordynacja działań realizowanych w ramach Punku Integracji Społecznej i Zawodowej,
  • organizacja i nadzór nad realizacją zadania polegającego na wydawaniu osobom uprawnionym drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew z terenów gminnych,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw mających na celu reintegrację społeczną i zawodową.

Projekt i realizacja: DevSpace.pl