Nowe drogi i autobusy, uzbrajanie terenów inwestycyjnych, rozbudowa systemu kanalizacyjnego, nowoczesny sprzęt medyczny, a także inwestycje w służbę zdrowia i rekreację – to tylko niektóre z przeprowadzonych w Jaworznie projektów inwestycyjnych, istotnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego miasta.

Kluczowe dla miasta inwestycje, m.in. budowa Drogi Współpracy Regionalnej, Miasto Twarzą do Autostrady, przebudowa rynku oraz nowe szlaki rowerowe były realizowane przy dużym udziale środków unijnych, co potwierdza fakt, że jaworznickie projekty były i są bardzo dobrze przygotowywane.

Zdecydowane sięganie po środki unijne oraz realizacja odważnych projektów inwestycyjnych pozwalają na stały i systematyczny rozwój całego Jaworzna, a powstające inwestycje przez wiele lat będą służyły kolejnym pokoleniom jaworznian.

Komunikat – turnusy rehabilitacyjne

Aktualności

W roku bieżącym z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych skorzystać mogą niepełnosprawne dzieci oraz osoby dorosłe...
Czytaj więcej → Komunikat – turnusy rehabilitacyjne

Korpus Wsparcia Seniorów 2024 r.

Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie zaprasza mieszkańców miasta Jaworzno w wieku 60+ do udziału w Programie Ministerstwa...
Czytaj więcej → Korpus Wsparcia Seniorów 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie ogłasza rekrutację dla osób chętnych do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024!

Aktualności

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych informuje, że ogłasza rekrutację osób chętnych do udziału w Programie „Opieka...
Czytaj więcej → Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie ogłasza rekrutację dla osób chętnych do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024!

Rekrutacja do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 wkrótce!

Aktualności

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych w Jaworznie informuje, iż w najbliższych dniach zostanie ogłoszona rekrutacja do udziału...
Czytaj więcej → Rekrutacja do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 wkrótce!

Comments are closed.