Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert

Prezydent kieruje całokształtem działalności miasta, w obszarach realizowanych przez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne miasta i spółki miejskie.

Jako organ wykonawczy Gminy, kieruje jej bieżącymi sprawami oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Prezydent Miasta Paweł Silbert
Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk

Łukasz Kolarczyk
Zastępca Prezydenta


tel. 32 61 81 550

Sekretarz Miasta - Ewa Sidełko Paleczny

Ewa Sidełko-Paleczny
Sekretarz Miasta


tel. 32 61 81 540

Skarbnik Miasta - Dorota Kuczera

Dorota Kuczera
Skarbnik Miasta


tel. 32 61 81 590

Tomasz Jewuła

Pełnomocnik ds. Oświaty i Gospodarowania Nieruchomościami

32 615 50 30

 

Artur Dzikowski

Pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego

32 618 16 43

Grzegorz Cyran

Pełnomocnik ds. Koordynacji Inwestycji 

32 618 17 05

 

Paweł Bednarek

Pełnomocnik ds. Rozwoju i Polityki Planistycznej

32 614 23 00
pawel.bednarek@um.jaworzno.pl